Hoàng Thắng & Ngọc Châu

vào lúc 17h ngày 28/10/2018

Tổ chức tiệc cưới tại

107 Lũy Bán Bích, Tân Thới Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Thắng

Cha: Trần Văn Thành

Mẹ: Trần Ngọc Thu

SốTK:0123456789

Chủ TK: TRẦN HOÀNG THẮNG

Ngân hàng: BIDV

Ngọc Châu

Anh: Dịp Ngọc Hải

Mẹ: Nguyễn Thị Yến

SốTK: 0123456789

Chủ TK: DỊP NGỌC CHÂU

Ngân hàng: BIDV

Thanks You

Hơn Cả Yêu

Đức Phúc