Huy Bảo & Ngọc Hiếu

vào lúc 17h ngày 13/01/2019

Tổ chức tiệc cưới tại

650 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Huy Bảo

Cha: Phạm Trí Dũng

Mẹ: Nguyễn Thị Loan

SốTK:0123456789

Chủ TK: PHẠM HUY BẢO

Ngân hàng: BIDV

Ngọc Hiếu

Mẹ: Trần Thị Tuyết Nga

SốTK: 0123456789

Chủ TK: Võ Thị Ngọc Hiếu

Ngân hàng: BIDV

Thanks You

Hơn Cả Yêu

Đức Phúc